Digwyddiadau

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gwneud defnydd gwell o Asedau Cyhoeddus

15 Ion 2015 - 9:00am

Wrth weithio gyda'r Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru, fe wnaethon...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Drych, drych ar y wal...Myfyrio ar Lywodraethu Da

3 Rhag 2014 - 9:00am

Gan weithio gyda'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, cynhaliodd Tîm y...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Arwain Rhaglenni a Phrosiectau - Seminar Dysgu a Rennir

17 Medi 2014 - 9:00am

Deall sut i arwain, nid dim ond rheoli, rhaglenni a phrosiectau llwyddiannus.

Ail-lunio gwasanaethau gyda'r cyhoedd

17 Gorff 2014 - 9:00am

Newid y berthynas rhwng y sawl sy’n darparu gwasanaethau a’r sawl sy’n defnyddio...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Rheoli Cyfleusterau

15 Mai 2014 - 9:00am

Yn yr olaf mewn cyfres o seminarau dysgu a rennir ar reoli asedau, roedden ni'n...

Trosglwyddo Tir ac Eiddo

30 Ebr 2014 - 9:00am

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni mae’n bosib bydd rhaid gwerthuso’r defnydd o...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Atgyfnerthu’r Cysylltiadau

28 Ebr 2014 - 9:45am

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn bodoli i gefnogi’r gwaith o...

Mabwysiadu Dulliau Ataliol

24 Ebr 2014 - 9:00am

Gwirionedd newid pwyslais ac adnoddau

Rhoi Rhinwedd i’r Rhithwir

13 Maw 2014 - 10:00am

Ydych chi’n cyhoeddi unrhyw rai o’r hysbysiadau canlynol: ymgynghoriadau...

Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

5 Chwef 2014 - 9:00am

Paratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol: heriau a chyfleoedd datblygu...

Tudalennau