Digwyddiadau

Logo Y Gyfnewidfa Arfer da

Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

6 Medi 2017 - 9:00am
28 Medi 2017 - 9:00am

Roedd y seminar hwn yn canolbwyntio ar y pwysigrwydd o ymgysylltu â dinasyddion a...

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol

13 Meh 2017 - 9:00am

Dangosodd y seminar hon y rôl bwysig sydd gan dull digidol wrth gyflwyno...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

16 Maw 2017 - 9:00am

Rydym wedi cynnal seminar am ddim i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r gofynion ar gyrff...

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

18 Ion 2017 - 9:00am

Edrychodd y seminar yma ar sut y gall sefydliadau gydweithio i ddarparu'r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer gwell iechyd a lles

17 Tach 2016 - 9:00am

Roedd y seminar hon ynghylch sut mae angen i wasanaethau cyhoeddus gydweithio'n...

Logo Gyfnewidfa Arfer Da

Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti

10 Tach 2016 - 9:00am

Diben y seminar hon yw rhannu'r hyn a ddysgwyd gan sefydliadau sydd wedi llunio...

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

29 Medi 2016 - 9:00am

Roedd y seminarau hyn yn edrych ar sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn datblygu’r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Dyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol

6 Gorff 2016 - 9:30am

Mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Llywodraeth Cymru,...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Lles Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol

11 Mai 2016 - 9:00am

Mae'r cyfuniad o ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Edrych Ymlaen

2 Maw 2016 - 9:00am

Dysgu a rennir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Sir Fynwy a Swyddfa...

Tudalennau