Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
digital

Yn ystod y sesiwn hon, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhannu eu profiadau o symud i Ganolfannau Gofal Integredig Hywel Dda yn Aberaeron ac Aberteifi. 

Symudodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda grwpiau o staff i Ganolfannau Gofal Integredig Hywel Dda yn Aberaeron ac Aberteifi. Yn dilyn y symud, gwahoddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yr Anthropolegydd Dr Luci Attala o’r Drindod Dewi Sant i gynnal astudiaeth i edrych ar sut mae gweithwyr wedi negodi'r newid o weithleoedd traddodiadol i amgylchedd desg boeth cynllun agored mewn meysydd anghlinigol. Y gosodiad cyffredinol a sylfaenol y mae'r adroddiad hwn yn honni yw mai dim ond gweithlu integredig all ddarparu gofal integredig. 

Mae'r adroddiad yn amlinellu, er gwaethaf manteision clir ac amlwg yr adeiladau, fod detholiad o bryderon bach ond cylchol wedi achosi drwgdeimlad i'r ffyrdd y gall staff integreiddio gyda'i gilydd ac ar draws grwpiau o fewn yr adeiladau. 

Bydd y sesiwn 60 munud hon yn taflu goleuni ar y materion hynny a sut y gweithiodd y bwrdd iechyd i ddod o hyd i atebion ar gyfer y ffordd y gall staff ddefnyddio'r canolfannau presennol.

 

Sut ydw i'n cofrestru fy niddordeb?

Llenwch eich manylion ar y ffurflen gofrestru sydd ar ochr dde y dudalen yma os gwelwch yn dda. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynrychiolwyr, sy’n dweud wrthych chi sut rydym yn delio gyda’ch data personol fel rhan o’r broses gofrestru.  

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, anfonwch e-bost i Arfer.Da@archwilio.cymru

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau ein bod yn gallu anfon gwybodaeth atoch.

08 September 2021
11:00
12:00
Eich manylion
Name
Gweminar
Seminar
6 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Digwyddiad ar-lein
Os felly, nodwch yn y blwch isod