Arfer da

Yn dangos 24 o 50 adnodd

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth, dulliau gweithredu, a syniadau drwy ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da

Rydym yn gwneud hyn drwy gynnal seminarau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau sy'n rhad ac am ddim.

Maent yn galluogi ein cynrychiolwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

  • ar y diwrnod
  • o bell drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol 
  • drwy drafodaethau parhaus yn dilyn y digwyddiad, a 
  • thrwy edrych ar yr allbynnau o’n digwyddiadau a’r canllawiau arnynt.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau hynny yn cyd-fynd â sawl un o'n hastudiaethau ac maent yn cyfrannu at amcanion strategol y sefydliad.

Maent hefyd yn sail i ffyrdd o weithio a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015) [agorir mewn ffenest newydd], Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) [agorir mewn ffenest newydd] a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) [agorir mewn ffenest newydd].

Rydyn ni'n cydnabod bod sefydliadau ar gamau gwahanol o ran cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn yn ffocws pwysig ar gyfer ein digwyddiadau.

Credwn mewn addasu, nid mabwysiadu - nid oes angen ailddyfeisio'r olwyn, ond nid yw un maint yn addas i bawb.

Gweler: digwyddiadau arfaethedig