Seminar Dysgu a Rennir Rheoli Ynni

25 Gorff 2013 - 9:15am - 1:00pm

Mae’r tueddiad i gostau ynni godi yn cael effaith sylweddol ar allu’r sector cyhoeddus i barhau i ddarparu gwasanaethau o fewn cyllideb dynn.

Trawsgrifiad fideo [PDF 171KB Agorir mewn ffenest newydd]

Buddion mynychu

Roedd y seminar yn rhannu sut mae sefydliadau'r sector cyhoeddus yn mynd i'r afael â'r angen am well rheolaeth o ynni - i wneud mwy â llai. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr yn gallu dewis o ddulliau gwahanol, a'u haddasu er mwyn gweddu i'w anghenion rheoli ynni eu hunain, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.

Gellir gwylio'r cyflwynwyr [Agorir mewn ffenest newydd] yn trafod eu cyfraniad i’r seminar.

Roedd y seminar wedi ei anelu at y sector cyhoeddus a'r trydydd sector:

  • swyddi Rheoli Cyfleusterau;
  • swyddi Rheoli Ynni;
  • swyddi Amgylcheddol;
  • Rheolwyr Prosiect gyda chyfrifoldeb dros reoli ynni;
  • swyddi Datblygu Cynaliadwy;
  • swyddi Monitro Perfformiad.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys dau sesiwn arddangos lawn:

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol: