Seminar Dysgu a Rennir Rheoli Fflyd

9 Hyd 2013 - 9:15am - 9 Ion 2014 - 1:00pm

Gyrru newid drwy reoli fflyd yn well - sut i wneud mwy â llai?

Trawsgrifiad fideo [PDF 107KB Agorir mewn ffenest newydd]

Buddion mynychu

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru, CLlLC ac Arfer Da Cymru seminar rhyngweithiol, rhad ac am ddim i ddod â'r arferion mwyaf cyfredol o Gymru a thu hwnt at ei gilydd. Fe wnaeth cynrychiolwyr rhannu a dysgu dulliau gwahanol rheoli fflyd. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr yn gallu dewis ac addasu dulliau at eu hanghenion rheoli fflyd, er mwyn eu galluogi i gyflawni mwy â llai.

Gellir gwylio y cyflwynwyr [Agorir mewn ffenest newydd] yn trafod eu cyfraniad i’r seminar.

Cafodd y seminar ei anelu at reolwyr sector cyhoeddus a'r trydydd sector a swyddogion sy'n gweithio mewn:

  • Fflyd;
  • Cyfleusterau;
  • Cyllid;
  • Cludiant;
  • Cyflenwi gwasanaethau;
  • Caffael; a
  • Prosiectau â chyfrifoldebau rheoli fflyd.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys sesiwn arddangos lawn:

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol: