Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

13 Meh 2019 - 6:00pm - 8:00pm
20 Meh 2019 - 6:00pm - 8:00pm

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu cronfeydd a ffyrdd o weithio.

Cofrestrwch (linc allanol)

 

 

Mwy am y digwyddiad hwn

Cyn bo hir, byddwn yn cyhoeddi adolygiad o'r Gronfa Gofal Integredig. Mae'r adolygiad wedi codi ymwybyddiaeth o'r prif heriau, megis gweinyddiaeth y gronfa hon ac eraill gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

Bydd ein gweminarau yn cynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i weithredu newidiadau i wella'r ffordd y maent yn gweithio. Bydd arbenigwyr yn trafod yr heriau, a chynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Byddwn hefyd yn cael cwmni cynrychiolwyr o’r Alban ble mae mae integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod yn llwyddianus. gweithio yn yr Alban.

Gweminar 1: Gweithredu'r gronfa

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael â:

  • heriau'n ymwneud â mesur canlyniadau ac effaith
  • systemau wedi'u hymuno, a 
  • rhannu data.

Gweminar 2: Ffyrdd o weithio

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael â:

  • materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth mewn gweithio partneriaeth,
  • a phwysigrwydd defnyddwyr gwasanaethau mewn dylunio gwasanaethau.

Bwriedir y digwyddiad hwn i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Swyddogion Llywodraeth Cymru.

Bydd y gweminarau hyn yn cael eu ffilmio a'u darlledu'n fyw. Gallwch anfon cwestiynau i’r panel unrhyw bryd yn ystod y darllediad. Mae cyfle hefyd i ddod i weld y gweminar yn fyw a chymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb wedi hynny.

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.