Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw

12 Maw 2019 - 9:30am
28 Maw 2019 - 9:30am

Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru...

Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber

26 Maw 2019 - 12:00pm

Nod y gweminar rhyngweithiol hwn yw arfogi aelodau’r bwrdd ac aelodau...

Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll

7 Mai 2019 - 9:00am
16 Mai 2019 - 9:00am

Cyfle i wasanaethau cyhoeddus Cymru ddysgu am ddatblygiadau diweddar mewn...

Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned

2 Gorff 2019 - 6:00pm

Yn dilyn cyhoeddi ein Trefniadau Archwiliad Mewnol mewn Cynghorau Tref a Chymuned...

Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

8 Gorff 2019 - 6:00pm
17 Gorff 2019 - 6:00pm

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu...

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

9 Gorff 2019 - 9:30am
18 Gorff 2019 - 9:30am

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall...

Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol

4 Medi 2019 - 12:00pm

Bydd y weminar hon yn adnabod enghreifftiau ymarferol o wasanaethau yn gwneud...

Gwireddu Cymru Gydradd

12 Medi 2019 - 9:00am
19 Medi 2019 - 9:00am

Bydd y seminar hon yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i...

Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

17 Hyd 2019 - 9:00am
24 Hyd 2019 - 9:00am

Bydd y seminar yma’n arddangos ystod o offer digidol a sut allant wella...

Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

13 Chwef 2020 - 9:00am
27 Chwef 2020 - 9:00am

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd mwy o...