Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Logo y gyfnewidfa arfer da

Symud o allbynnau i ganlyniadau

16 Mai 2018 - 12:00pm

Bydd y gyfres hon o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau ar sut y gall...

Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni annibyniaeth a lles trwy uchelgais ddigidol

5 Meh 2018 - 9:30am
14 Meh 2018 - 9:30am

Pa mor uchelgeisiol all eich sefydliad bod o ran defnyddio technoleg i ddarparu...

logo y gyfnewidfa arfer da

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Camau Bach, Newid Mawr

12 Meh 2018 - 12:00pm

Yn dilyn ein gweminar diwethaf, bydd y nesaf yn y gyfres ar Brofiadau Niweidiol...

Gweithio mewn partneriaeth: Dal y drych i fyny

19 Medi 2018 - 9:30am
27 Medi 2018 - 9:30am

Cynhelir y seminar hon ar y cyd ag Academi Cymru ac mewn partneriaeth â ...

logo y gyfnewidfa arfer da

Creu Cymunedau Cydnerth

11 Hyd 2018 - 9:00am
18 Hyd 2018 - 9:00am

#WAOResilient18

Hoffech chi’r cyfle i glywed mwy am amrywiaeth o...

Logo y gyfnewidfa arfer da

Gweminar: Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell

16 Hyd 2018 - 12:00pm

#WAOData18

Mae cymaint o ddata ar gael yn yr oes sydd ohoni fel bod pobl...

A all yr economi gymdeithasol ein hachub?

3 Rhag 2018 - 5:30pm

Beth all Cymru ei ddysgu o brofiad Gwlad y Basg? 

Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg

4 Rhag 2018 - 10:00am

Ydych chi'n cynllunio gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni datrysiadau economaidd,...

Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty

5 Chwef 2019 - 9:00am
14 Chwef 2019 - 9:00am

Yn dilyn...

Logo y Gyfnewidfa Arfer da

Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’

5 Maw 2019 - 5:30pm

Mae’r gweminar hon yn dilyn ein hadroddiad diweddar. Bydd yn cynnig ystyriaethau...