Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

18 Ion 2017 - 9:00am

Edrychodd y seminar yma ar sut y gall sefydliadau gydweithio i ddarparu'r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gweminar Gwireddu Buddiannau

24 Tach 2016 - 12:00pm

Wrth adael y weminar hon, bydd gan unigolion ddealltwriaeth glir o'r llwybr/dull...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer gwell iechyd a lles

17 Tach 2016 - 9:00am

Roedd y seminar hon ynghylch sut mae angen i wasanaethau cyhoeddus gydweithio'n...

Logo Gyfnewidfa Arfer Da

Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti

10 Tach 2016 - 9:00am

Diben y seminar hon yw rhannu'r hyn a ddysgwyd gan sefydliadau sydd wedi llunio...

Dyfodol Diamod ...Cyllid sy'n cyfrif

1 Tach 2016 - 8:45am

Gweler yr holl ddeunydd o’n cynhadledd ddiweddar ar gyfer hyfforddeion cyllid ar...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Cadw Cofnodion: Cywiro'r cofnod

19 Hyd 2016 - 2:00pm

Rydym yn cynnal gweminar sy'n canolbwyntio ar wella'r gwaith o gadw cofnodion yn...

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

29 Medi 2016 - 9:00am

Roedd y seminarau hyn yn edrych ar sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn datblygu’r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Data Agored

10 Awst 2016 - 11:00am

Edrychodd y Google Hangout yma ar sut y gall Data Agored helpu gwasanaethau...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Dyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol

6 Gorff 2016 - 9:30am

Mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Llywodraeth Cymru,...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Croesawu Cwynion: Cyfleoedd i wella eich sefydliad

9 Meh 2016 - 9:00am

Gwnaeth cynadleddwyr adael gyda dealltwriaeth o fanteision a phwysigrwydd...

Tudalennau