Cymru'n cyd-dynnu: cynnwys pobl, gwella perfformiad

11 Tach 2013 - 9:00am - 5:00pm

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru uwchgynhadledd undydd ar y manteision posibl i Gymru o ymgysylltu'n well â gweithwyr cyflogedig - gan gynyddu cynhyrchiant a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid. 

Trawsgrifiad fideo [PDF182 Agorir mewn ffenest newydd]

Roedd y digwyddiad hwn yn dod â rheolwyr y sectorau at ei gilydd i rannu arferion da a thrafod ffyrdd ymarferol i'r sefydliadau ddatblygu gweithlu sy'n arbennig o ymgysylltiol.

Roedd yr uwchgynhadledd hon ar gyfer arweinwyr a rheolwyr busnes o'r sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector yng Nghymru. Mae'n bosib fod y digwyddiad hefyd yn fanteisiol i weithwyr proffesiynol o'r meysydd canlynol:

  • Adnoddau Dynol
  • Datblygu Sefydliadol
  • Arloesi
  • Cyfathrebu Mewnol ac Allanol

Amlinelliad o’r seminar

Roedd yr uwchgynhadledd yn cynnwys:

  • Areithiau gan arbenigwyr ym maes ymgysylltu
  • Gweithdai'n egluro'r gwaith ymchwil diweddaraf ym maes ymgysylltu a sut mae ymgysylltu'n gwella perfformiad busnes
  • Sesiynau gydag arweinwyr o'r sectorau cyhoeddus a phreifat ar y panel
  • Cyfle i rwydweithio er mwyn rhannu'r arferion gorau ymhlith mynychwyr 

Pryd a ble

Dydd Llun 11 Tachwedd 2013
Stadiwm SWALEC, Sophia Walk, Caerdydd CF11 9SZ