Cysylltwch â ni

Yn dibynnu ar eich ymholiad, mae yna nifer o ffyrdd gwahanol o gysylltu â ni.

Gallwch gysylltu â ni am unrhyw agwedd ar ein gwaith ar wariant cyhoeddus. Ar gyfer rhai ymholiadau, efallai nad ni fydd y bobl orau i gysylltu â hwy. Dewiswch opsiwn o'r rhestr ganlynol i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth:

Byddwn yn cydnabod eich gohebiaeth o fewn pum diwrnod gwaith a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted â phosib. I gael gwybodaeth am sut y byddwn yn rheoli eich ymholiad, lawrlwythwch ein arweiniad i ohebwyr.  

Dysgwch sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth.