Ymgynghoriad ynghylch Ffïoedd 2016-17 Crynodeb

18 Ion 2016 - 12:05yp

Mae’r ddogfen gryno hon yn tynnu sylw at y darganfyddiadau allweddol yn ein Hymgynghoriad Ffioedd diweddar ym mis Medi 2015.

Fe dderbynion ni amrediad eang o ymatebion o hyd a lled y sectorau rydyn ni’n eu harchwilio, ac rydyn ni wedi coladu’r darganfyddiadau yn y ddogfen hon. 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cynllun Ffioedd 2016-17
18 Ion 2016 - 12:07yp

Darganfod dogfennau