Ymddiriedolaeth y GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

22 Maw 2020 - 10:21yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio rydym wedi'i wneud ar ran Ymddiriedolaeth y GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2019. 

Rydym wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon yr Ymddiriedolaeth wedi’u paratoi’n briodol ac yn faterol gywir, ac ni nododd ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol yr Ymddiriedolaeth sy’n berthnasol i’n harchwiliad o'r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth