Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2018

8 Chwef 2019 - 9:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith Asesiad Strwythuredig 2018 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Er bod yr Ymddiriedolaeth yn cryfhau ei threfniadau llywodraethu ac yn datblygu trefniadau cynllunio strategol, ceir prinder capasiti i gyflawni a rheoli newid strategol, ac mae angen dealltwriaeth well o gostau gwasanaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau