Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol

21 Rhag 2016 - 9:28yb

Rydym wedi gwneud gwaith dilynol ar sut y mae nifer o gyrff ac ymddiriedolaethau iechyd wedi mynd i’r afael â’n hargymhellion yn adolygiad 2010 yr Archwilydd Cyffredinol ar ba mor dda yr oedd cyflogwyr GIG yn defnyddio’r broses cynllunio swyddi.

Cafwyd rhywfaint o gynnydd gan Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth ymateb i'n hargymhellion, ond mae'r drefn ar gyfer cynlluniau swydd yn aneffeithiol o hyd, a phrin yw'r ddealltwriaeth o ymrwymiadau meddygon ymgynghorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau