Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

13 Mai 2019 - 3:38yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod 2018.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon yr Ymddiriedolaeth wedi’u paratoi’n briodol ac yn faterol gywir, ac ni nododd ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol yr Ymddiriedolaeth sy’n berthnasol i archwilio’r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau