Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

25 Medi 2020 - 2:48yp

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

Yn gyffredinol, bu inni ganfod bod yr Ymddiriedolaeth wedi cynnal trefniadau effeithiol tra mae'n ymateb i heriau COVID-19.

Hoffen ni gael eich adborth