Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Asesiad Strwythuredig 2015

19 Chwef 2016 - 3:56yp

Mae'r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu pa mor gadarn yw trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth, pa mor ddigonol yw ei threfniadau llywodraethu a'r ffordd y mae'n rheoli'r prif alluogwyr sy'n ei helpu i ddefnyddio adnoddau'n effeithiol.

Mae'r trefniadau, sy'n cefnogi llywodraethu da a’r defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau, yn dal i esblygu, ond mae angen eu gwella eto mewn rhai meysydd pwysig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau