Ymddiriedolaeth GIG Felindre – Asesiad Strwythuredig 2017

31 Ion 2018 - 8:00yb

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, mae’r gwaith a wnaed gennym fel rhan o asesiad strwythuredig 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol yr Ymddiriedolaeth, ac, yn arbennig, y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Ein casgliad cyffredinol o waith asesiad strwythuredig 2017 yw bod yr Ymddiriedolaeth wedi parhau â’i rhaglenni newid uchelgeisiol ac wedi gwneud gwelliannau i’w threfniadau llywodraethu ond bod rhai heriau anodd wedi dod i’r golwg ac y ceir risgiau ariannol cynyddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau