Ymddiriedolaeth GIG Felindre – Adolygiad o Gyfarpar Clinigol

8 Awst 2018 - 3:02yp

Gwnaethom gynnal adolygiad lleol i asesu p'un a yw'r Ymddiriedolaeth yn rheoli ei chyfarpar clinigol yn effeithiol nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Gallai'r Ymddiriedolaeth atgyfnerthu ei dull gweithredu strategol mewn perthynas â chyfarpar clinigol a threfniadau gweithredol a rheoli risgiau'n well drwy ddefnyddio system feddalwedd bwrpasol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau