Ymateb cynghorau i'r heriau ariannol: Negeseuon allweddol o Asesiadau Corfforaethol Rhagarweiniol Swyddfa Archwilio Cymru

25 Tach 2010 - 9:35yb

Ymateb cynghorau i'r heriau ariannol: Negeseuon allweddol o Asesiadau Corfforaethol Rhagarweiniol Swyddfa Archwilio Cymru

Gwnaethom adolygu pob un o'r 22 o asesiadau corfforaethol, i archwilio a yw cynghorau mewn sefyllfa dda i ymateb yn effeithiol i'r heriau ariannol ac i nodi gwersi allweddol.

Dengys ein gwaith, er bod llawer o gynghorau yn datblygu i fod mewn sefyllfa dda i ymateb, mae angen i bron pob un wneud cynnydd o ran cynlluniau ariannol manwl a chynllunio'r gweithlu'n fanwl er mwyn
lleihau costau ac mae angen i rai wella meysydd allweddol ar frys.

Hoffen ni gael eich adborth