Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

25 Mai 2017 - 12:01yb

Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Rydym wedi ystyried a yw trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer ei chynllunio a’i darparu yn gosod sylfaen gadarn i’r rhaglen yn awr ac ar gyfer y dyfodol

Llywodraeth Cymru yn rheoli’r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn dda ar y cyfan ond y bydd angen iddi egluro rhai disgwyliadau manwl a gwneud addasiadau mewn ymateb i newidiadau arfaethedig o ran ariannu a’r dull o weithredu er mwyn cael gwell gwerth o fuddsoddi gan y sector cyhoeddus yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth