Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf – Y Gronfa Gofal Integredig

6 Tach 2019 - 3:45yp

Mae’r adroddiad atodol hwn y dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r adroddiad cenedlaethol ar y Gronfa Gofal Integredig yn nodi ein canfyddiadau ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf mewn mwy o fanylder.

 

Rydym wedi pennu nifer o feysydd y gallai’r Bwrdd eu gwella ar lefel ranbarthol yn ein tyb ni. Fe’u nodir drwy’r adroddiad hwn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau