Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2016-18

23 Hyd 2018 - 12:11yp

Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2016-18

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol ddwyflynyddol yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2018.

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol ddiweddaraf wedi cyfrannu’n sylweddol at fynd i’r afael â thwyll yn erbyn cyrff cyhoeddus Cymru.

Hoffen ni gael eich adborth