Y Defnydd o Adnoddau mewn Ysgolion Arbennig

30 Medi 2010 - 10:35yb

Awgrymodd ein dadansoddiad rhagarweiniol o ddatganiadau Adran 52 y gallai ysgolion arbennig sy'n cynnig darpariaeth debyg ar gyfer disgyblion ag anghenion tebyg fod yn derbyn lefelau sylweddol wahanol o arian, rhwng awdurdodau a hyd yn oed o fewn yr un awdurdod. Er mwyn ceisio cael gwybod mwy am ygwahaniaethau hyn, buom yn ceisio ateb a dod o hyd i enghreifftiau o arfer da mewn perthynas â'r cwestiwn: 'A yw ysgolion a chynghorau yn gwneud defnydd da o adnoddau i ddiwallu anghenion disgyblion mewn ysgolion arbennig yng Nghymru?’

Daethom i'r casgliad er bod ysgolion arbennig yn gwneud defnydd da o'r adnoddau sydd ar gael ar y cyfan, nid yw llawer o gynghorau yn adlewyrchu'r cyd-destun newydd y mae ysgolion arbennig yn gweithredu ynddo yn eu trefniadau ariannu a'u trefniadau cymorth.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau