Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

8 Chwef 2019 - 9:05yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod 2018.

 

Mae cyfrifon yr Ymddiriedolaeth wedi’u paratoi’n briodol ac yn faterol gywir, ac ni nodwyd unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol yr Ymddiriedolaeth sy’n berthnasol i archwilio’r cyfrifon, gan arwain at farn ddiamod ar eu paratoad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau