Unedau Optimeiddio Foltedd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

1 Medi 2011 - 12:00yb

Gosododd y Cyngor Sir ddwy ar hugain o unedau optimeiddio foltedd ar ei safleoedd mwy:

  • Swyddfeydd
  • Canolfannau Hamdden
  • Ysgolion
  • Cartrefi Gofal

Diben yr unedau hyn yw cysoni'r foltedd ar draws safle penodol, gydag offer yn cael eu defnyddio'n fwy effeithlon o ganlyniad.

Mae'r manteision sy'n deillio o'r cynllun hwn yn cynnwys y canlynol:

  • Arbedion ariannol o ran defnyddio ynni
  • Allyriadau carbon îs (rhwng 10 a 15 y cant)
  • Ymestyn oes yr offer

Rhoddwyd cyllid ar gyfer nifer o osodiadau gan SALIX ac mae'r gost gyfalaf tua £50,000. Disgwylir y bydd y gwariant hwn yn cael ei adennill ar ôl tair i bum mlynedd.

Enw: Gerald Israel 
Teitl/rôl: Rheolwr Ynni
Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
E-bost: GeraId.a.israeI@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 07799 132160

Darganfod dogfennau