Trefniadau llywodraethu newydd arfaethedig ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru - Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 2010

7 Hyd 2010 - 10:21yb

Mae’r papur briffio canlynol yn amlinellu i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gynigion yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer trefniadau llywodraethu newydd ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r papur hwn yn ystyried yr Adolygiad Diwydrwydd Dyladwy diweddar i mewn i weithrediadau’r cyn Archwilydd Cyffredinol gydag argymhellion Adolygiad Cymheiriaid Rhyngwladol Swyddfa Archwilio Cymru.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau