Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb

17 Medi 2013 - 10:35yb

Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb

Aethom ati i archwilio trefniadau cyfl enwi ar gyfer absenoldeb athrawon mewn ysgolion mewn partneriaeth ag Estyn – Arolygiaeth ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae adroddiad Estynyn canolbwyntio ar sut mae absenoldeb athrawon yn effeithio ar gynnydd dysgwyr. Yn yr adroddiad hwn, gan ddefnyddio canfyddiadau Estyn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn ehangach, sef a yw dysgwyr, ysgolion a phwrs y wlad yn cael eu gwasanaethu’n dda gan drefniadau cyfl enwi ar gyfer absenoldeb athrawon.

Daethom i’r casgliad cyffredinol canlynol: Nid yw trefniadau cyfl enwi ar gyfer absenoldeb athrawon yng Nghymru yn cael eu rheoli’n ddigon da i gefnogi cynnydd dysgwyr neu wneud y defnydd gorau o adnoddau.

Hoffen ni gael eich adborth