Trefniadau awdurdodau lleol i godi tâl am wasanaethau a chynhyrchu incwm

10 Tach 2016 - 12:01yb

Yn ystod 2015-16, bu'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio eu pwerau i gyflwyno a chynyddu taliadau am wasanaethau, sut mae perfformiad wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a'r dull o reoli'r broses o ymgynghori â defnyddwyr ac o asesu effaith penderfyniadau ynghylch codi tâl ar ddefnyddwyr.

Ar sail canfyddiadau'r archwiliad hwn, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi casglu nad yw'r awdurdodau, er eu bod yn codi mwy o arian drwy godi tâl am wasanaethau, yn mynd ar drywydd yr holl opsiynau i gynhyrchu incwm. Mae hynny oherwydd gwendidau yn eu polisïau ac yn y modd y maent yn defnyddio data a gwybodaeth i gefnogi'r broses benderfynu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau