Theatrau Llawdriniaethau: Crynodeb o Ganfyddiadau Archwiliadau Lleol

10 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith dilynol, gan gydnabod bod y byrddau iechyd wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’n hargymhellion lleol, ers yr adeg y cynhaliwyd ein harchwiliadau.

Y prif gasgliad o’r gwaith archwilio dilynol yw bod llawer o theatrau yn parhau i beidio â chael eu defnyddio’n llawn ac mae rhwystrau ar hyd llwybr cyfan y claf, nid yn y theatrau yn unig. Mae’r pwyslais ar effeithlonrwydd a chynhyrchiant theatrau wedi lleihau yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf ond, yn gadarnhaol, mae mwy o bwyslais wedi bod ar ddiogelwch llawdriniaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau