System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru - Ystadau Iechyd Cymru

3 Meh 2010 - 12:00yb

Sefydlwyd System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru (EFPMS) yn 2002. Mae'r system yn annog dynesiad disgybledig tuag at gasglu, rhannu ac adolygu data, ac yn cefnogi gwneud penderfyniadau strategol ar Iefel genedlaethol a Ileol.

Mae'r EFPMS yn caniatau cyrff GIG i fewnddodi a chyrchu gwybodaeth mewn amser real a chymharu eu perfformiad gyda chyrff eraill y GIG, nid yn unig yng Nghymru ond yn Lloegr hefyd. Mae Ystadau Iechyd Cymru yn darparu cefnogaeth a chyngor ar Ienwi ffurflenni EFPMS ac a swyddogaeth hefyd wrth herio a diIysu'r wybodaeth a gyflwynir. Gan ddefnyddio'r data ar EFPMS, mae Ystadau Iechyd Cymru yn cynhyrchu adroddiadau blynyddol ar berfformiad ystadau ac adnoddau ystad y GIG yng Nghymru, gan gyflwyno gwybodaeth ar Iefel sefydliadol a safle ysbytai unigol. Mae'r wybodaeth hon wedi cynorthwyo gyda dyrannu adnoddau ar Iefel Ieol a chenedlaethol.

Enw cyswllt: Neil Davies
Swydd: Cyfarwyddwr - Ystadau Iechyd Cymru
Ffón: 029 20315500
Ebost: NeiI.Davies4@waIes.nhs.uk

Cyfeiriad:
Ystadau Iechyd Cymru
PO Box 182
Bevan House
24-30 Lambourne Crescent
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GS

Darganfod dogfennau