Swyddfa Archwilio Cymru - Strategaeth Gorfforaethol 2013-2016

2 Ebr 2013 - 10:21yb

Swyddfa Archwilio Cymru - Strategaeth Gorfforaethol 2013-2016

Mae’r ddogfen ganlynol yn amlinellu Strategaeth Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng 2013-2016. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ailymweld â’i strategaeth bob tair blynedd, ac wedi gwneud hynny ers cychwyn yn 2005

Mae’r strategaeth hon yn sefydlu themâu strategol allweddol a’r gweithgareddau busnes craidd sydd wedi’u cynllunio gan Swyddfa Archwilio Cymru dros y tair blynedd nesaf ac yn amlinellu sut mae’r Archwilydd Cyffredinol yn bwriadu adrodd ar gynnydd yn erbyn y prif nodau sy’n cael eu gosod yn y ddogfen hon. 

Hoffen ni gael eich adborth