Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012

21 Tach 2013 - 9:21yb

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn amlinellu 10 amcan penodol i’n helpu i gyfl awni’r Ddyletswydd Gydraddoldeb Gyffredinol (hy. rhoi ystyriaeth lawn yn ein gwaith i’r angen i helpu i ddileu gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal a meithrin perthnasoedd da).

Mae’r amcanion hyn yn cwmpasu pob un o brif feysydd ein gwaith a meysydd allweddol o ran Swyddfa Archwilio Cymru fel gweithle.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau