Sicrhau gwerth am arian yn y defnydd o weithredoedd tendrau sengl

19 Ebr 2017 - 11:19yb

Sicrhau gwerth am arian yn y defnydd o weithredoedd tendrau sengl

Mae'r daflen hon yn tynnu sylw at ystyriaethau pwysicaf ar gyfer aelodau Pwyllgor Archwilio GIG.

Mae ein timau archwilio wedi gweld cynnydd yng ngweithredu tendr sengl dros y blynyddoedd diwethaf,

Mae hyn wedi ein hysgogi i gynhyrchu’r ystyriaethau hyn, gyda'r nod o gefnogi Aelodau'r Pwyllgor Archwilio wrth graffu a herio gweithredu tendr sengl yn eu corff GIG.

Hoffen ni gael eich adborth