Rheoli meddyginiaethau ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd

15 Rhag 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn cyfuno’r negeseuon allweddol o holl waith lleol yr Archwilydd Cyffredinol ar reoli meddyginiaethau.

Dyma ein casgliad cyffredinol:

  • Canfuwyd llawer o agweddau da ar reoli meddyginiaethau gennym, ac mae cyrff iechyd yn cydweithredu’n dda i wella gwasanaethau. Serch hynny, mae angen proffil uwch ar reoli meddyginiaethau mewn cyrff iechyd.
  • Er bod GIG Cymru yn cymryd camau cadarnhaol i wella rhagnodi gofal sylfaenol, ceir mwy o le i wneud gwelliannau o ran ansawdd a chost.
  • Yn yr ysbyty, mae gan staff y GIG farn uchel o wasanaethau fferylliaeth, mae bylchau mewn gwybodaeth am feddyginiaethau, a’r oedi cyn cyflwyno system ragnodi electronig genedlaethol yn rhwystro ymdrechion i wella diogelwch ac effeithlonrwydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau