Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr UE

1 Awst 2018 - 12:01yb

Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr UE

Mae’r adroddiad hwn yn pwyso a mesur a yw WEFO yn rheoli’n effeithiol y risgiau a’r cyfleoedd i’r Cronfeydd Strwythurol oherwydd Brexit.

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar lefel uchel ar y prif risgiau. Nid ydym wedi adolygu’n drylwyr y dull o reoli’r rhaglen drwyddi draw.

Nid ydym ychwaith wedi adolygu ymateb ehangach Llywodraeth Cymru i’r risgiau a’r cyfleodd a ddaw yn sgil Brexit.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd: