Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Lleol 2012-13

2 Hyd 2014 - 12:00yb

Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Lleol 2012-13

Nodwyd yr archwiliad o gyfrifon cynghorau lleol 2012-13 materion sy’n dangos bod angen i gynghorau lleol wella eu trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu er mwyn mynd i’r afael â gwendidau systematig sy’n aml yn arwain at amodau cyfrifyddu.

 

 

Er bod amseroldeb y cyfrifon wedi gwella yn 2012-13, mae cryn le i wella ansawdd y cyfrifon a gyflwynwyd gan gynghorau lleol i’w harchwilio o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth