Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru

30 Hyd 2018 - 11:08yp

Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

Mae gan wasanaethau cleifion allanol ran holl bwysig i’w chwarae yn y rhan fwyaf o lwybrau gofal y GIG. Apwyntiadau dilynol cleifion allanol sydd i gyfrif am gyfran fawr o weithgaredd cleifion allanol ond dros y blynyddoedd diwethaf bu pryderon ynglŷn â’r modd y caiff yr apwyntiadau hyn eu rheoli.

Gwyliwch ein ffilm fer [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth