Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru

30 Hyd 2018 - 11:08yp

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

Mae gan wasanaethau cleifion allanol ran holl bwysig i’w chwarae yn y rhan fwyaf o lwybrau gofal y GIG. Apwyntiadau dilynol cleifion allanol sydd i gyfrif am gyfran fawr o weithgaredd cleifion allanol ond dros y blynyddoedd diwethaf bu pryderon ynglŷn â’r modd y caiff yr apwyntiadau hyn eu rheoli.

Gwyliwch ein ffilm fer [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau