Rheoli Amseroedd Aros Dewisol – Rhestr wirio ar gyfer byrddau iechyd y GIG

12 Maw 2015 - 12:00yb

Rheoli Amseroedd Aros Dewisol – Rhestr wirio ar gyfer byrddau iechyd y GIG

Mae’r rhestr wirio hon yn amlinellu rhai o’r cwestiynau y dylai aelodau bwrdd y GIG fod yn eu gofyn er mwyn cael sicrwydd bod y bwrdd iechyd yn rheoli amseroedd aros yn effeithiol.

Ar y cyfan, fy ddylai byrddau’r GIG geisio cael sicrwydd bod cynlluniau i wella amseroedd aros yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o’r canlynol:

  • perfformiad presennol y bwrdd iechyd
  • y galw, nawr ac yn y dyfodol
  • nifer y staff sydd ar gael a chapasiti ffisegol arall
  • goblygiadau ariannol
  • cyfleoedd i wneud defnydd gwell o gapasiti trwy ailystyried y ffyrdd mae gwasanaethau’n cael eu darparu a gwella effeithlonrwydd, ac
  • y gwersi allweddol o gynlluniau blaenorol ac ymdrechion i leihau amseroedd aros.

Hoffen ni gael eich adborth