Rhaglen astudiaethau gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

26 Maw 2014 - 9:29yb

Mae’r papur briffio canlynol yn darparu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus â diweddariad ar raglen o astudiaethau gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol. 

Mae’r papur yn amlinellu gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn ogystal â chynnig astudiaethau posibl i’r Pwyllgor eu hystyried ar gyfer y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau