Prif Swyddogion Cyngor Bwrdeistret Sirol Caerffil - Lwfans Defnyddwyr Ceir Hanfodol a Lwfans Gwyliau Blynddol - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

19 Rhag 2013 - 12:00yb

Mae Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn i dynnu sylw’r cyhoedd at fethiant yn y trefniadau llywodraethu a diffygion yn y prosesau a fabwysiadwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth benderfynu i brynu Lwfans Defnyddwyr Ceir Hanfodol (LDCH) a Lwfans Gwyliau Blynyddol (LGB) Prif Swyddogion.

O ganlyniad i fethiannau o’r fath, mae’r Cyngor, yn ei farn ef, wedi gweithredu’n anghyfreithlon mewn perthynas â’r taliadau hyn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau