Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

12 Meh 2018 - 9:00yb

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

Archwiliodd ein hadolygiad berthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood.

Dechreuodd hyn gyda’r Cytundeb Cydweithredol a wnaed rhwng Lywodraeth Cymru a Pinewood ym mis Chwefror 2014 i hyrwyddo cynyrchiadau teledu a ffilm yng Nghymru. Rydym yn nodi’r ffeithiau sy’n arwain avt ddod â’r cytundeb hwn i ben, yn ogystal â manylion y Cytundeb Gwasanaethau Rheoli ar ôl hynny a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2017.

Hoffen ni gael eich adborth