Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – llythyr dilynol

25 Medi 2019 - 4:13yp

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – llythyr dilynol

Sylwadau’r Archwilydd Cyffredinol ym mis Medi 2019

Mae’r papur hwn yn crynhoi ein hasesiad o’r cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus Cymru yn erbyn pob un o’r tair neges allweddol a restrwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ym mis Chwefror 2019 ar 'Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’' ac mae’n rhoi sylwebaeth archwilio allanol ar y sefyllfa ddiweddaraf.

Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â llythyr yr Archwilydd Cyffredinol, dyddiedig 27 Medi at Gadeirydd Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sy’n rhestru pump o heriau allweddol cysylltiedig â Brexit sy’n wynebu arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd: