Papur Trafod: Symleiddio Trefn Ffioedd Gymhleth

6 Meh 2017 - 12:32yp

Papur Trafod: Symleiddio Trefn Ffioedd Gymhleth

Mae'r papur trafod hwn yn esbonio pam bod trefn ein ffioedd bresennol yn rhy gymhleth ac mae'n ceisio barn ar ffyrdd o'i symleiddio.

Esbonia ein hymgynghoriad Ffioedd blynyddol a’n tystiolaeth cyflwynom ger bron Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, bod y ddeddfwriaeth sy’n arwain y gyfundrefn ffioedd archwilio yng Nghymru yn fwy cymhleth a beichus nag yn unrhyw ran arall o’r DU.

Rydym yn awyddus i argymell newid at drefniant symlach i’w hystyried gan y Pwyllgor Cyllid.

 

Hoffen ni gael eich adborth