Papur Trafod: Chwe thema er mwyn helpu i wneud craffu yn ‘Barod at y Dyfodol’

12 Chwef 2019 - 12:04yb

Mae papur trafod a rhestr wirio chwe phwynt wedi'u paratoi ar gyfer cynghorau yng Nghymru er mwyn helpu i wella swyddogaethau trosolwg a chraffu. Mae'r rhain yn dod â rhai themâu a materion cyffredin sydd wedi'u nodi yn ystod gwaith archwilio ar draws y 22 o awdurdodau lleol yn ystod 2017-18 at ei gilydd.

Yn y papur trafod, rydym wedi nodi chwe thema allweddol y credwn y dylai llawer o gynghorau fyfyrio arnynt i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eu swyddogaethau craffu.

Rydym wedi cyflwyno'r themâu allweddol hyn fel rhestr wirio y gall Cynghorau eu defnyddio i ystyried effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eu trefniadau:

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau