Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020

3 Gorff 2020 - 9:00yb

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

Mwy am ein hofferyn data

Mae'r data a ddefnyddiwyd yn yr offeryn wedi'i gymryd o gyllidebau Llywodraeth Cymru, datganiadau ariannol archwiliedig annibynnol cyrff y GIG a chyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

Mae ein hoffer data yn dangos cyllid saith bwrdd iechyd, tair ymddiriedolaeth GIG ac un awdurdod iechyd strategol yng Nghymru.

Mae ein gwlad yn dibynnu ar y GIG yn fwy nag erioed, ac felly rydym wedi gweithio ar ddwyn data eleni ynghyd o’n hasesiad archwilio annibynnol o gyfrifon ein gwasanaeth iechyd.

Gallwch ddefnyddio’n offeryn data i edrych ar dueddiadau yng nghyllid y GIG hyd at 31 Mawrth 2020 ar draws Cymru ac o fewn byrddau iechyd unigol.

Gweld ein hofferyn data

Related Publication

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

Hoffen ni gael eich adborth