Memorandwm esboniadol i’r Pwyllgor Cyllid

23 Mai 2019 - 11:39yb

Mae'r Memorandwm hwn yn ymwneud a’r amrywiad yn ein hamcangyfrif ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben yn 2021.

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i ni gyflwyno amcangyfrif blynyddol o'n hincwm a’i gwariant i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol. 

Mae’n rhaid i’r Pwyllgor bwyso a mesur yr amcangyfrif hwnnw a’i osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar ôl gwneud unrhyw newidiadau sy’n briodol yn ei dyb ef.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau