Memorandwm esboniadol

27 Hyd 2017 - 9:00yb

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru gyflwyno amcangyfrif blynyddol o’i hincwm a’i gwariant i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

Yn ceisio cynyddu’r adnoddau refeniw sydd eu hangen arni £325,000 ar gyfer 2017-18 i gyllido’r gwaith ymchwil a datblygu a’r gwaith rheoli rhaglenni sy’n gysylltiedig â’n gwaith archwilio perfformiad ym maes Llywodraeth Leol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau